Kolejne studium animatora za nami

22 października, odbyło się studium I i II roku. Młodzi ludzie, którzy rozpoczęli dopiero studium wysłuchali katechezy mówionej przez ks.Szczepana na temat walki Dawida z Goliatem. Druga grupa, natomiast wysłuchała rozważań ks. Kuby opartych na jednej z przypowieści z Księgi Wyjścia.

Share
Spotkanie animatorów krzyżowych

W sobotę 22 października 2022 roku miało miejsce spotkanie animatorów krzyżowych naszej wspólnoty. Przewodniczył jemu ksiądz moderator Przemysław Jamro.

Share
III Kongres Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży – zapowiedź

W dniach 11-13 listopada br. w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym TABOR w Rzeszowie odbędzie się III Kongres Wspólnot Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Wydarzenie to pod hasłem: „Tożsamość i Przyszłość” zgromadzi delegacje ze Wspólnot Archidiecezji Krakowskiej, Przemyskiej i naszej Diecezji.

Share
Pierwsze tegoroczne spotkanie Studium Animatora

Pierwsze spotkanie Studium Animatora już za nami! W sobotę 8 października w Katedrze Rzeszowskiej rozpoczęliśmy studium animatorskie gdzie podczas katechez 1. stopień formacyjny podąża śladami Dawida natomiast 2. stopień idzie śladami Mojżesza.

Share