side-area-logo

Studium animatorskie

Studium Animatora RAM to roczne przygotowanie formacyjne umożliwiające rozpoczęcie posługi animatorskiej. Obejmuje ono szereg spotkań i ćwiczeń zakończonych praktyką animatorską podczas Rekolekcji Wakacyjnych. Błogosławieństwo nowych animatorów RAM odbywa się każdego roku w okolicach wspomnienia bł. Karola de Foucauld (listopad-grudzień).

Studium Animatora RAM może rozpocząć osoba, która:

  • przyjęła sakrament bierzmowania
  • uczestniczyła w przynajmniej jednych rekolekcjach formacyjnych RAM
  • ukończyła 15 rok życia
  • otrzymała pozytywną opinię od księdza proboszcza z parafii zamieszkania

Animatorem RAM może zostać osoba, która:

  • ukończyła Studium Animatora RAM
  • uczestniczyła w przynajmniej dwóch turnusach rekolekcji formacyjnych RAM
  • ukończyła 16 rok życia
  • aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła
  • odbyła praktykę na rekolekcjach wakacyjnych RAM
  • złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia RAM

Zapisz się na następne studium!

Zapisy niekatywne