Ruch Apostolstwa Młodzieży (RAM) w miesiącach wakacyjnych 2012 r. organizuje 5 turnusów rekolekcyjnych dla młodzieży w terminach: 1. 9 -16 lipca – ROZTOCZE – Majdan Sopocki – od 18 lat

Share